Обавјештење за све пореске обвезнике/физичка лица која по основу рада остварују приход из иностранства

Позивају се сви порески обвезници/физичка лица која по основу рада остварују приход из иностранства да поднесу годишњу пореску пријаву за 2021. годину на обрасцу ГПД – 1051, уз коју ће бити приложена и једна мјесечна пријава на обрасцу АМС – 1035, којом ће се исказати укупно остварени приход из иностранства за 2021. годину.

Image for news

Горе наведено потребно je доставити Дирекцији за финансије – Порескoj управи Брчко дистрикта БиХ најкасније до 30. 6. 2022. године.

За све додатне информације обвезници се могу обратити Пореској управи на број телефона 049/216-656, просторије 210 и 239 или лично у канцеларијама 2 и 21 у згради Пореске управе, Мирослава Крлеже бр. 1, Брчко.

еГрађани