„Наставак подршке управљању јавним финансијама у БиХ”

Пројекат „Наставак подршке управљању јавним финансијама у БиХ”, финансиран од стране ЕУ, организовао је 9. и 10. јуна обуке за буџетске кориснике, ванбуџетске фондове и ванбуџетске кориснике који су обвезници примјене буџетског рачуноводства.

Image for news

Обука о примјени приручника о Средњорочном буџетском оквиру које је Пројекат припремио за БДБиХ одржана је за 37 учесника. Експертски тим Пројекта упознао је учеснике с кључним карактеристикама процеса израде средњорочног буџетског оквира, односно припреме основног буџета и израде приједлога нових политика. Практични дио обуке односио се на примјер обрачуна основног буџета, а посебна пажња је посвећена попуњавању обрасца приједлога нових политика.

За исте учеснике одржана је обука на тему примјене приручника о Програмском буџетирању, такође припремљеног од стране Пројекта. Учесници су на овој обуци имали прилику да се упознају са новим приступом буџетирања и успостављањем везе између стратешког и средњорочног планирања с програмским буџетом. Током обуке, учесницима су презентоване предности увођења програмског буџетирања те како формулисати програмску структуру.  У практичном дијелу обуке учесници су по групама, за задатог буџетског корисника, израдили примјере програмске структуре. Дио обуке се односио на дефинисање индикатора о учинку и дефинисање индикатора за праћење родно одговорног буџетирања те су учесници на основу нових сазнања врло активно учествовали у практичном дијелу обуке у дефинисању индикатора учинка.

еГрађани