Усвојен Нацрт закона о буџету Брчко дистрикта БиХ

18.9.2019. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је данас, на 66. редовној сједници, Нацрт закона о буџету Брчко дистрикта БиХ, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Трезору Брчко дистрикта БиХ и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ.

Image for news

Директор Дирекције за финансије Мато Лучић рекао је да је Закон о буџету по којем се сада ради ступио на снагу 2008. године.

„ На новом закону Дирекција је радила више од годину дана и он ће након данашње сједнице Владе бити упућен у скупштинску процедуру. Основ за доношење закона је боље и ефикасније управљање јавним финансијама што је речено и у Стратегији управљања јавним финансијама, коју је Влада усвојила 2017. године“, истакао је Лучић.

Он је додао да се новине односе на програмско буџетирање, што претпоставља да се и у капиталном и у оперативном буџету мора одређивати расход на основу одређених програма и докумената које ће Влада усвајати.

„ Нарочито се води рачуна о очекивању резултата од грантова, разних подстицаја у пољопривреди и привреди, грантова удружењима итд. Мислим да ће овај закон омогућити боље управљање тим дијеловима расхода. Зато је предвиђено увођење буџетског инспектора и успостављање интерне ревизије како би се поштовао комплетан буџетски процес, од планирања до извршења“, објаснио је Лучић.

На данашњој сједници Владе усвојене су и Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама запослених у Полицији Брчко дистрикта БиХ као и Приједлог одлуке о усвајању стандарда и норматива за реализацију програма образовања одраслих.

Шеф Одјељења за образовање Сенад Османовић истакао је да је ово један од подзаконских прописа из области образовања одраслих. Како би ова област у потпуности заживјела неопходно је било донијети стандарде и нормативе, а посебно у смислу рада оснивача образовања одраслих.

Чланови Владе данас су усвојили и Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажовање једног извршиоца у Одјељењу за европске интеграције и међународну сарадњу.

еГрађани