Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Održana radionica u okviru projekta „Nastavak podrške upravljanja javnim finansijama u BiH“ (februar 2022)

U saradnji s Direkcijom za finansije, Projekat „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija, a provodi međunarodni konzorcij Global Austria GmbH & Co KG organizovao je 4 radionice u period od 22 do 24 februara 2022. godine. Cilj Projekta je implementacija novog pristupa budžetiranja koji će osigurati bolju efikasnost i transparentnost trošenja javnog novca, a za postizanje ovog cilja Direkcija za finansije BDBiH pruža punu podršku Projektu.

Na bazi relevantnih dokumenata budžetskih korisnika, a u skladu s novim budžetskim pristupom i novom metodologijom programskog budžetiranja, Projekat je pripremio nacrt programske strukture (glavni program/program/aktivnosti) i iste dostavio Direkciji za finansije BDBiH u januaru 2022. godine. Budžetski korisnici su imali dovoljno vremena da analiziraju prijedloge programa i njihovih elemenata.

Na ovim radionicama eksperti Projekta su, pojedinačno s predstavnicima svakog budžetskog korisnika, diskutovali predloženu programsku strukturu. Aktivno učešće predstavnika budžetskih korisnika rezultiralo je usaglašavanjem programske strukture za sve budžetske korisnike budžeta BDBiH, a samim tim i stvaranje preduslova za implementiranje novog budžetskog okvira koji osigurava efektivnije trošenje budžetskih sredstava.

Brankica Lenić, ključni ekspert za BDBiH i RS, naglasila je da će Projekat u narednom periodu, pored ostalih aktivnosti, izraditi metodologiju za mjerenje učinka uz konstantnu saradnju s Direkcijom za finansije BDBiH i svih budžetskih korisnika budžeta BDBiH. Indikatori učinka će se definisati po principu radionica, kao i definisanje programske strukture. Obrasci za izvještavanje i praćenje učinka će se kreirati u saradnji Direkcije za finansije, budžetskih korisnika i Projekta.