Održana radionica u okviru projekta „Nastavak podrške upravljanja javnim financijama u BiH“ (veljača 2022)

U suradnji sa Direkcijom za financije, Projekt „Nastavak podrške upravljanju javnim financijama u Bosni i Hercegovini“ koji financira Europska unija, a provodi međunarodni konzorcij Global Austria GmbH & Co KG organizirao je 4 radionice u razdoblju od 22. do 24. 2022. godine. Cilj Projekta je implementacija novog pristupa budžetiranja koji će osigurati bolju učinkovitost i transparentnost trošenja javnog novca, a za postizanje ovog cilja Direkcija za financije BD BiH pruža punu podršku Projektu.

Image for news

Na bazi relevantnih dokumenata proračunskih korisnika, a sukladno novim proračunskim pristupom i novom metodologijom programskog budžetiranja, Projekt je pripremio nacrt programske strukture (glavni program/program/aktivnosti) i iste dostavio Direkciji za financije BD BiH u siječnju 2022. godine.  Proračunski korisnici su imali dovoljno vremena da analiziraju prijedloge programa i njihovih elemenata.

Na ovim radionicama eksperti Projekta su, pojedinačno sa predstavnicima svakog  proračunskog korisnika, raspravljali predloženu programsku strukturu. Aktivno sudjelovanje predstavnika proračunskih korisnika rezultiralo je usuglašavanjem programske strukture za sve proračunske korisnike Proračuna BD BiH, a samim tim i stvaranje preduvjeta za implementiranje novog proračunskog okvira koji osigurava učinkovitije trošenje proračunskih sredstava.

Brankica Lenić, Ključni  ekspert za BD BiH i RS je naglasila da će Projekt u narednom razdoblju, pored ostalih aktivnosti, izraditi metodologiju za mjerenje učinka uz konstantnu suradnju sa Direkcijom za financije BD BiH i svih proračunskih korisnika proračuna BD BiH. Indikatori učinka će se definirati po principu radionica, kao i definiranje programske strukture. Obrasci za izvještavanje i praćenje učinka će se kreirati u suradnji Direkcije za financije, proračunskih korisnika i Projekta.